Pro finančně technologický startup Lidya, který vstoupil v listopadu 2019 na český trh, jsme v rámci brand awareness na konci února zrealizovali výzkum, kterého se zúčastnilo 320 živnostníků a firem do padesáti zaměstnanců. Průzkum obsahoval celkem 9 otázek zaměřených na informace o úvěrech, přičemž kromě jiného z něho vyplynulo i  zajímavé zjištění, že si v minulosti na zaplacení daní muselo vypůjčit 25 % z dotazovaných podnikatelů. Vzhledem k současné situaci a zavedení vládních opatření v důsledku zamezení koronavirové nákazy lze očekávat,že podnikatelů, kteří si na zaplacení daní půjčí, bude mnohem víc. Tisková zpráva, kterou jsme na základě výsledků průzkumu vydali, se objevila v několika předních všeobecných médiích a na odborných i všeobecných zpravodajských portálech.