Native PR agentura
Native PR agentura logo

Skutečnost můžete vidět z různých úhlů

Ukážeme vám ten pravý.

 

 

Široká nabídka služeb

Pomáháme Vám správně a efektivně komunikovat. Navrhneme optimální řešení pro Vaše komunikační potřeby a zajistíme jeho perfektní realizaci.

Vytváříme účinné strategie k dosažení Vašich komunikačních cílů

Rozdílné komunikační cíle vyžadují rozdílná řešení. Dobré komunikační strategie pomáhají prodávat,umožňují získat a udržet špičkové zaměstnance, nebo třeba snížit riziko konfliktů se zájmovými skupinami, které mají na Vaše podnikání vliv. Na základě obchodních a podnikatelských záměrů pomáháme našim klientům definovat jejich komunikační cíle,analyzovat prostředí i cílové skupiny pro komunikaci a navrhujeme vhodné strategie.

Vytváříme a realizujeme komunikační kampaně přesně na míru Vašim potřebám

Jsme lídrem v koncipování a realizaci komunikačních kampaní, které mění postoje a chování veřejnosti. Ať už je cílem Vaší komunikace stimulace celkové poptávky, změna chování zákazníků nebo třeba získání veřejné podpory pro úpravu legislativy regulující Váš sektor podnikání, navrhneme Vám celkový koncept kampaně, design jejích jednotlivých prvků a zajistíme realizaci všech kreativních řešení.

Vyprávíme příběhy našich zákazníků

Vyprávění silných příběhů je nejlepším způsobem, jak si v dnešním přeinformovaném světě získat skutečnou pozornost lidí. Dobrý příběh vytváří emocionální zapojení a vede spotřebitele k zaujetí stanoviska a následné akci. Hledáme mimořádné příběhy. Hledáme cesty a aktivity, jak je co nejlépe vytěžit pro naše zákazníky. Vyprávíme příběhy prostřednictvím všech relevantních kanálů a pomáháme organizacím,aby se příběh stal nedílnou součástí jejich života.

Pomáháme firmám budovat a rozvíjet vztahy se všemi skupinami partnerů a decision makerů

Budování a rozvoj vztahů s různými externími stakeholdery vyžadují pochopení jejich zájmů a očekávání a následnou Maximalizujeme přínosy vnějších vztahů tím, že pomáháme a vedou rozvoj strategií a akčních plánů, od informačních kampaní až po řízení vztahů.

Pomáháme klientům zvládnout krizovou situaci s minimálními dopady na jejich pověst

Špatně řízená krize může zničit roky budovanou pověst vaší organizace za jediný den. Pomáháme klientům předcházet krizím, připravovat se na ně, reagovat na ně a komunikovat o nich. S našimi klienty jsme úspěšně prošli již desítkami větších či menších krizových situací a víme, jak je v rovině komunikace správně řešit. Máme řadu zkušeností s přípravou krizových komunikačních plánů, tréninkem managementu či organizováním krizových simulací. A když ke krizové situaci skutečně dojde, pomáháme ji zvládat v reálném čase prostřednictvím naší 24/7 krizové linky a zkušeného krizového týmu, který je na tento typ práce speciálně vyškolený a připravený.
Potřebujete pomoc právě teď? Volejte naší 24/7 krizovou linku: +420603574650

Budování pověsti a řízení reputačních rizik

V době sociálních sítí, zvýšené angažovanosti jejich uživatelů a extrémně rychlého sdílení informací mezi lidmi se otázka dobré pověsti stala významnější, než kdykoliv předtím. Vaše pověst dnes může výrazně pomoci k dosažení obchodních cílů, nebo jejich naplnění naopak zcela znemožnit. Máme širokou škálu služeb, které vám pomohou při budování vaší reputace na místní i celorepublikové úrovni. Pro naše zákazníky navrhujeme a realizujeme dlouhodbé komunikační programy zaměřené na posílení dobré pověsti a omezení reputačních rizik. V těchto programech integrujeme tradiční média i sociální sítě. Pomůžeme Vám identifikovat hlavní opinion makery a navázat s nimi nejvhodnější způsob komunikace.

Pomáháme klientům efektivně využívat média pro jejich komunikační potřeby

Zajišťujeme efektivní prezentaci v hromadných sdělovacích prostředcích a budujeme dlouhodobé vztahy s příslušnými médii. Vytváříme optimální mediální přítomnost s ohledem na firemní cíle. Zvyšujeme porozumění o produktech,službách i samotné firmě. Hledáme zajímavá témata, navrhujeme a realizujeme konkrétní formy prezentace, pomáháme vytvářet a vyprávět příběhy firem a jejich výrobků

Zajistíme, aby zákazníci znali a preferovali vaše výrobky či služby

Spotřebitelé jsou zahlceni stále větším množstvím méně originálních reklamních sdělení, a nejen proto účinnost klasické reklamy klesá. K zajištění stejného účinku jsou firmy nuceny vynakládat stále větší náklady na nákup médií. My disponujeme řadou nástrojů, které levněji a kreativněji budují vztah spotřebitele ke konkrétní značce. Umíme vytvořit dlouhodobý příběh, který oslovuje zákazníky přímou komunikací, prostřednictvím internetu, a má potenciál dostat se i do relevantních médií. Při vytváření produktových PR strategií jsme zvyklí úzce spolupracovat s agenturami, které zajišťují další složky marketingového mixu.

Budování značky atraktivního zaměstnavatele (Employer Branding)

Budování značky zaměstnavatele a nábor kvalitních zaměstnanců jsou tématem číslo jedna pro většinu našich klientů. Firmám pomáháme šířit jejich dobrou pověst směrem k potenciálním zaměstnancům – ať už formou budování kariérních stránek, komunikací v médiích, online prezentací či vhodným využitím sociálních sítí. Řešíme, jak zaměstnance motivovat a aktivně je zapojovat do šíření dobré pověsti firem, protože i oni jsou hlavními nositeli značky dobrého zaměstnavatele.

Pomůžeme zvýšit loajalitu a angažovanost vašich zaměstnanců

Dobří manažeři věnují pozornost tomu, aby zaměstnanci byli na firmu hrdí a aby fámy a klepy nebyly hlavním zdrojem informovanosti. Naše PR agentura má za sebou celou řadu úspěšných projektů interní komunikace pro nejrůznější typy společností. Vytvoříme komplexní strategii interní komunikace vaší společnosti, zrealizujeme interní průzkumy názorů, pomůžeme vám s vydáváním vašeho zaměstnaneckého časopisu, navrhneme obsah intranetu či realizujeme celou řadu motivačních soutěží pro vaše zaměstnance.

S námi budete na internetu jako doma

Internet je největší revolucí v oblasti komunikace od vynálezu knihtisku. Mít oficiální webové stránky dnes již nestačí, čím dál větší důraz je kladen na účinný dialog se zákazníky. Nástroje v podobě sociálních sítí, blogů a diskusních fór proměnily konzumenty reklamy v angažované mluvčí,kteří dnes již nejsou pouze pasivními příjemci sdělení, ale naopak aktivně navzájem ovlivňují své chování a názory. Chcete-li se prosadit ve světě on-line komunikace, měli byste svým klientům nejen naslouchat, ale i s nimi aktivně komunikovat. Naši specialisté na digitální marketing vám pomohou doručit sdělení té správné cílové skupině prostřednictvím správného média a v ten pravý čas. Zároveň se postaráme o vaši reputaci napříč všemi on-line kanály. Pomůžeme s optimalizací vašich webových stránek pro vyhledávače (SEO). Klíčovými parametry pro navrhované marketingové strategie jsou pro nás vždy přesné zacílení, efektivní komunikace a měřitelný výsledek v relevantním čase.

Naučíme vás komunikovat s médii

Média jsou důležitým nástrojem firemní komunikace a mají zásadní vliv na to, zda veřejnost firmu zná a co si o ní myslí. Pro naše klienty jsme v minulosti zorganizovali desítky tisíc kontaktů se zástupci médií, ať už se jednalo o tiskové zprávy, odborné články, rozhovory či tiskové konference. Každý zástupce společnosti, který ji reprezentuje v médiích, by měl vědět, jak média fungují a jak s nimi co nejlépe a efektivně komunikovat. Prostřednictvím teoretického i praktického tréninku vás naučíme, jak novináři předat nejlépe vaše sdělení, jak reagovat na ne vždy příjemné dotazy médií a jak vytěžit z komunikace s médii pro vaši společnost maximum.

Vytváříme účinné strategie k dosažení Vašich komunikačních cílů

Rozdílné komunikační cíle vyžadují rozdílná řešení. Dobré komunikační strategie pomáhají prodávat,umožňují získat a udržet špičkové zaměstnance, nebo třeba snížit riziko konfliktů se zájmovými skupinami, které mají na Vaše podnikání vliv. Na základě obchodních a podnikatelských záměrů pomáháme našim klientům definovat jejich komunikační cíle,analyzovat prostředí i cílové skupiny pro komunikaci a navrhujeme vhodné strategie.

Vytváříme a realizujeme komunikační kampaně přesně na míru Vašim potřebám

Jsme lídrem v koncipování a realizaci komunikačních kampaní, které mění postoje a chování veřejnosti. Ať už je cílem Vaší komunikace stimulace celkové poptávky, změna chování zákazníků nebo třeba získání veřejné podpory pro úpravu legislativy regulující Váš sektor podnikání, navrhneme Vám celkový koncept kampaně, design jejích jednotlivých prvků a zajistíme realizaci všech kreativních řešení.

Vyprávíme příběhy našich zákazníků

Vyprávění silných příběhů je nejlepším způsobem, jak si v dnešním přeinformovaném světě získat skutečnou pozornost lidí. Dobrý příběh vytváří emocionální zapojení a vede spotřebitele k zaujetí stanoviska a následné akci. Hledáme mimořádné příběhy. Hledáme cesty a aktivity, jak je co nejlépe vytěžit pro naše zákazníky. Vyprávíme příběhy prostřednictvím všech relevantních kanálů a pomáháme organizacím,aby se příběh stal nedílnou součástí jejich života.

Pomáháme firmám budovat a rozvíjet vztahy se všemi skupinami partnerů a decision makerů

Budování a rozvoj vztahů s různými externími stakeholdery vyžadují pochopení jejich zájmů a očekávání a následnou Maximalizujeme přínosy vnějších vztahů tím, že pomáháme a vedou rozvoj strategií a akčních plánů, od informačních kampaní až po řízení vztahů.

Pomáháme klientům zvládnout krizovou situaci s minimálními dopady na jejich pověst

Špatně řízená krize může zničit roky budovanou pověst vaší organizace za jediný den. Pomáháme klientům předcházet krizím, připravovat se na ně, reagovat na ně a komunikovat o nich. S našimi klienty jsme úspěšně prošli již desítkami větších či menších krizových situací a víme, jak je v rovině komunikace správně řešit. Máme řadu zkušeností s přípravou krizových komunikačních plánů, tréninkem managementu či organizováním krizových simulací. A když ke krizové situaci skutečně dojde, pomáháme ji zvládat v reálném čase prostřednictvím naší 24/7 krizové linky a zkušeného krizového týmu, který je na tento typ práce speciálně vyškolený a připravený.
Potřebujete pomoc právě teď? Volejte naší 24/7 krizovou linku: +420603574650

Budování pověsti a řízení reputačních rizik

V době sociálních sítí, zvýšené angažovanosti jejich uživatelů a extrémně rychlého sdílení informací mezi lidmi se otázka dobré pověsti stala významnější, než kdykoliv předtím. Vaše pověst dnes může výrazně pomoci k dosažení obchodních cílů, nebo jejich naplnění naopak zcela znemožnit. Máme širokou škálu služeb, které vám pomohou při budování vaší reputace na místní i celorepublikové úrovni. Pro naše zákazníky navrhujeme a realizujeme dlouhodbé komunikační programy zaměřené na posílení dobré pověsti a omezení reputačních rizik. V těchto programech integrujeme tradiční média i sociální sítě. Pomůžeme Vám identifikovat hlavní opinion makery a navázat s nimi nejvhodnější způsob komunikace.

Pomáháme klientům efektivně využívat média pro jejich komunikační potřeby

Zajišťujeme efektivní prezentaci v hromadných sdělovacích prostředcích a budujeme dlouhodobé vztahy s příslušnými médii. Vytváříme optimální mediální přítomnost s ohledem na firemní cíle. Zvyšujeme porozumění o produktech,službách i samotné firmě. Hledáme zajímavá témata, navrhujeme a realizujeme konkrétní formy prezentace, pomáháme vytvářet a vyprávět příběhy firem a jejich výrobků

Zajistíme, aby zákazníci znali a preferovali vaše výrobky či služby

Spotřebitelé jsou zahlceni stále větším množstvím méně originálních reklamních sdělení, a nejen proto účinnost klasické reklamy klesá. K zajištění stejného účinku jsou firmy nuceny vynakládat stále větší náklady na nákup médií. My disponujeme řadou nástrojů, které levněji a kreativněji budují vztah spotřebitele ke konkrétní značce. Umíme vytvořit dlouhodobý příběh, který oslovuje zákazníky přímou komunikací, prostřednictvím internetu, a má potenciál dostat se i do relevantních médií. Při vytváření produktových PR strategií jsme zvyklí úzce spolupracovat s agenturami, které zajišťují další složky marketingového mixu.

Budování značky atraktivního zaměstnavatele (Employer Branding)

Budování značky zaměstnavatele a nábor kvalitních zaměstnanců jsou tématem číslo jedna pro většinu našich klientů. Firmám pomáháme šířit jejich dobrou pověst směrem k potenciálním zaměstnancům – ať už formou budování kariérních stránek, komunikací v médiích, online prezentací či vhodným využitím sociálních sítí. Řešíme, jak zaměstnance motivovat a aktivně je zapojovat do šíření dobré pověsti firem, protože i oni jsou hlavními nositeli značky dobrého zaměstnavatele.

Pomůžeme zvýšit loajalitu a angažovanost vašich zaměstnanců

Dobří manažeři věnují pozornost tomu, aby zaměstnanci byli na firmu hrdí a aby fámy a klepy nebyly hlavním zdrojem informovanosti. Naše PR agentura má za sebou celou řadu úspěšných projektů interní komunikace pro nejrůznější typy společností. Vytvoříme komplexní strategii interní komunikace vaší společnosti, zrealizujeme interní průzkumy názorů, pomůžeme vám s vydáváním vašeho zaměstnaneckého časopisu, navrhneme obsah intranetu či realizujeme celou řadu motivačních soutěží pro vaše zaměstnance.

S námi budete na internetu jako doma

Internet je největší revolucí v oblasti komunikace od vynálezu knihtisku. Mít oficiální webové stránky dnes již nestačí, čím dál větší důraz je kladen na účinný dialog se zákazníky. Nástroje v podobě sociálních sítí, blogů a diskusních fór proměnily konzumenty reklamy v angažované mluvčí,kteří dnes již nejsou pouze pasivními příjemci sdělení, ale naopak aktivně navzájem ovlivňují své chování a názory. Chcete-li se prosadit ve světě on-line komunikace, měli byste svým klientům nejen naslouchat, ale i s nimi aktivně komunikovat. Naši specialisté na digitální marketing vám pomohou doručit sdělení té správné cílové skupině prostřednictvím správného média a v ten pravý čas. Zároveň se postaráme o vaši reputaci napříč všemi on-line kanály. Pomůžeme s optimalizací vašich webových stránek pro vyhledávače (SEO). Klíčovými parametry pro navrhované marketingové strategie jsou pro nás vždy přesné zacílení, efektivní komunikace a měřitelný výsledek v relevantním čase.

Naučíme vás komunikovat s médii

Média jsou důležitým nástrojem firemní komunikace a mají zásadní vliv na to, zda veřejnost firmu zná a co si o ní myslí. Pro naše klienty jsme v minulosti zorganizovali desítky tisíc kontaktů se zástupci médií, ať už se jednalo o tiskové zprávy, odborné články, rozhovory či tiskové konference. Každý zástupce společnosti, který ji reprezentuje v médiích, by měl vědět, jak média fungují a jak s nimi co nejlépe a efektivně komunikovat. Prostřednictvím teoretického i praktického tréninku vás naučíme, jak novináři předat nejlépe vaše sdělení, jak reagovat na ne vždy příjemné dotazy médií a jak vytěžit z komunikace s médii pro vaši společnost maximum.

 

Reference vybraných klientů

Abychom o naší práci nehovořili pouze my, nechali jsme naše klienty, aby sami vyjádřili, jak naši spolupráci a služby vnímají...

CSR projekt: Zachraňujeme životy!

Jak úspěšně medializovat zavedení defibrilátorů na čerpacích stanicích? Pro MOL Česká republika je péče o zákazníky prioritou. Kromě špičkového servisu na čerpacích stanicích klade stejně velký důraz i na zdraví motoristů – a právě proto zavedla automatické externí defibrilátory na nejfrekventovanějších dálničních tazích. Komunikaci tohoto kroku jsme načasovali na období letních prázdnin, kdy se kvůli teplotám zvyšuje riziko infarktů, a to nejen za volantem. Uspořádali jsme exkluzivní tiskovou konferenci s interaktivním programem, na níž si sami novináři vyzkoušeli obsluhu defibrilátoru. Díky tomu získal projekt velkou publicitu. Diváci z celé země se dozvěděli o tom, že na čerpacích stanicích MOL jsou instalované defibrilátory a viděli,jak snadné je jejich použití – reportáž o projektu byla odvysílána i v hlavních večerních zprávách České televize! Během léta jsme vydávali osvětové články s tématem srdeční zástavy a první pomoci do celostátních i regionálních médií s důrazem na informaci o existenci defibrilátorů na dálničních čerpacích stanicích MOL.

PRODEJ POJIŠŤOVNY - TAHLE NEVĚSTA JE VÁŽNĚ ATRAKTIVNÍ!

Finanční skupina Wüstenrot zveřejnila záměr prodat svou pojišťovací část. Při hledání strategického partnera hrála významnou roli síla, stabilita, zdraví a hodnota značky Wüstenrot. Úkolem agentury Native PR bylo posílit vnímanou hodnotu pojišťovny jejím větším zviditelněním v médiích a posílením image celé skupiny jako experta a inovátora v relevantních finančních segmentech. Dosažený výsledek: z hlediska mediální publicity byl pro Wüstenrot rok 2015 rekordní. Podle mediální analýzy Newton bylo zveřejněno 1 432 pozitivních nebo neutrálních výstupů a hodnota AVE dosáhla 35,5 mil. Kč. Celková čtenost přesáhla 350 mil. recipientů. Zvýšená mediální prezentace podpořila management firmy při hledání partnera pro akvizici a už v září mohla společnost oznámit, že pojišťovací část finanční skupiny Wüstenrot přebere skupina Allianz.

Firemní event: Den malých papíráků

Zabavit přes 200 dětí je královská disciplína. Pro nás to ale byla hračka! Děti zaměstnanců největší české papírny Mondi Štětí zakončují své prázdniny příměstským táborem a zlatým hřebem je tradiční Den malých papíráků – celodenní akce, která dětem přináší zábavu i poučení. Tentokrát na „papíráky“ čekalo 12 zábavných stanovišť s tématem bezpečnosti a zodpovědného chování. Kromě kreativních a sportovních aktivit měly děti možnost si zahrát scénky před kamerou nebo potrénovat své manuální dovednosti při každodenních činnostech pouze s pomocí jedné ruky. Jedním z nejočekávanějších bodů programu bylo setkání s populární youtuberskou dvojicí TVTwixx, která děti zaujala vyprávěním o bezpečnosti na internetu.

Employer Branding: Cool komunikace pro cool zaměstnance

Jak vypadá intranet a náborový web pro firmu s věkovým průměrem zaměstnanců kolem 18 let? Pro McDonald’s jsme navrhli obsahovou a grafickou proměnu intranetu a kariérních stránek, a to tak, aby byli co nejatraktivnější pro uvedenou cílovou skupinu. Nový intranet pracuje s multimediálními formáty, vyváženým poměrem textu a vizuálů,komunikuje se zaměstnanci prostřednictvím soutěží, anket, sdílením fotografií a reportáží z firemních akcí nebo pravidelným chatem s top managementem. Také u kariérních stránek, uvedených sloganem „Mekáč jsme my!“, jsme implementovali novou obsahovou strategii s cílem co největší přehlednosti a atraktivity. Pojítkem mezi oběma kanály byl designový prvek – barevné kaňky, které jsme při spuštění nových stránek zpracovali do podoby velkých samolepek,umístěných v zázemí zaměstnanců v restauracích. Po menších samolepkách, které se rozdávaly zaměstnancům 144 českých a slovenských poboček jako dárek, se jen zaprášilo! Ukázku náborového videa naleznete zde.

...a dalších více než
100
klientů  
 

CSR projekt: Zachraňujeme životy!

Jak úspěšně medializovat zavedení defibrilátorů na čerpacích stanicích? Pro MOL Česká republika je péče o zákazníky prioritou. Kromě špičkového servisu na čerpacích stanicích klade stejně velký důraz i na zdraví motoristů – a právě proto zavedla automatické externí defibrilátory na nejfrekventovanějších dálničních tazích. Komunikaci tohoto kroku jsme načasovali na období letních prázdnin, kdy se kvůli teplotám zvyšuje riziko infarktů, a to nejen za volantem. Uspořádali jsme exkluzivní tiskovou konferenci s interaktivním programem, na níž si sami novináři vyzkoušeli obsluhu defibrilátoru. Díky tomu získal projekt velkou publicitu. Diváci z celé země se dozvěděli o tom, že na čerpacích stanicích MOL jsou instalované defibrilátory a viděli,jak snadné je jejich použití – reportáž o projektu byla odvysílána i v hlavních večerních zprávách České televize! Během léta jsme vydávali osvětové články s tématem srdeční zástavy a první pomoci do celostátních i regionálních médií s důrazem na informaci o existenci defibrilátorů na dálničních čerpacích stanicích MOL.

PRODEJ POJIŠŤOVNY - TAHLE NEVĚSTA JE VÁŽNĚ ATRAKTIVNÍ!

Finanční skupina Wüstenrot zveřejnila záměr prodat svou pojišťovací část. Při hledání strategického partnera hrála významnou roli síla, stabilita, zdraví a hodnota značky Wüstenrot. Úkolem agentury Native PR bylo posílit vnímanou hodnotu pojišťovny jejím větším zviditelněním v médiích a posílením image celé skupiny jako experta a inovátora v relevantních finančních segmentech. Dosažený výsledek: z hlediska mediální publicity byl pro Wüstenrot rok 2015 rekordní. Podle mediální analýzy Newton bylo zveřejněno 1 432 pozitivních nebo neutrálních výstupů a hodnota AVE dosáhla 35,5 mil. Kč. Celková čtenost přesáhla 350 mil. recipientů. Zvýšená mediální prezentace podpořila management firmy při hledání partnera pro akvizici a už v září mohla společnost oznámit, že pojišťovací část finanční skupiny Wüstenrot přebere skupina Allianz.

Firemní event: Den malých papíráků

Zabavit přes 200 dětí je královská disciplína. Pro nás to ale byla hračka! Děti zaměstnanců největší české papírny Mondi Štětí zakončují své prázdniny příměstským táborem a zlatým hřebem je tradiční Den malých papíráků – celodenní akce, která dětem přináší zábavu i poučení. Tentokrát na „papíráky“ čekalo 12 zábavných stanovišť s tématem bezpečnosti a zodpovědného chování. Kromě kreativních a sportovních aktivit měly děti možnost si zahrát scénky před kamerou nebo potrénovat své manuální dovednosti při každodenních činnostech pouze s pomocí jedné ruky. Jedním z nejočekávanějších bodů programu bylo setkání s populární youtuberskou dvojicí TVTwixx, která děti zaujala vyprávěním o bezpečnosti na internetu.

Employer Branding: Cool komunikace pro cool zaměstnance

Jak vypadá intranet a náborový web pro firmu s věkovým průměrem zaměstnanců kolem 18 let? Pro McDonald’s jsme navrhli obsahovou a grafickou proměnu intranetu a kariérních stránek, a to tak, aby byli co nejatraktivnější pro uvedenou cílovou skupinu. Nový intranet pracuje s multimediálními formáty, vyváženým poměrem textu a vizuálů,komunikuje se zaměstnanci prostřednictvím soutěží, anket, sdílením fotografií a reportáží z firemních akcí nebo pravidelným chatem s top managementem. Také u kariérních stránek, uvedených sloganem „Mekáč jsme my!“, jsme implementovali novou obsahovou strategii s cílem co největší přehlednosti a atraktivity. Pojítkem mezi oběma kanály byl designový prvek – barevné kaňky, které jsme při spuštění nových stránek zpracovali do podoby velkých samolepek,umístěných v zázemí zaměstnanců v restauracích. Po menších samolepkách, které se rozdávaly zaměstnancům 144 českých a slovenských poboček jako dárek, se jen zaprášilo! Ukázku náborového videa naleznete zde.

...a dalších více než
100
klientů  

O nás

Na trhu public relations jsme již od roku 1993
Od té doby jsme úspěšně pracovali na stovkách projektů pro klienty z řad nadnárodních i domácích korporací, středních firem, oborových profesních sdružení i neziskových organizací. Naše řešení jsou každoročně oceňována v oborových soutěžích doma i v zahraničí.
 
Jako zakládající člen české Asociace public relations agentur (APRA) sledujeme a spoluurčujeme trendy v oboru PR a snažíme se hranice public relations posouvat neustále kupředu. Jsme certifikováni podle mezinárodní normy kvality řízení ICCO CMS. Prostřednictvím našich dlouholetých ověřených partnerů jsme schopni poskytovat služby i na zahraničních trzích a garantovat přitom jejich kvalitu.  
Václav Pavelka - zakladatel Native PR

Václav Pavelka

Managing Partner, Chief Consultant Strategic Consulting, Crisis Communication, Risk Management, Public Affairs

Václav Pavelka je zakladatelem a hlavním konzultantem Native PR se specializací na strategické poradenství, krizovou komunikaci a ovlivňování veřejného mínění. Pracoval pro stovky českých i nadnárodních firem a oborových asociací a má široké kontakty ve firemní sféře, státní správě i médiích. Je také dlouholetým členem vedení profesní organizace APRA, z toho byl 4 roky jejím předsedou. V roce 2019 získal cenu za celoživotní přínos v oblasti public relations. Vystudoval mezinárodní vztahy a obchodní právo na VŠE v Praze.

Kontakt

Native PR, s.r.o.
DIČ: CZ 60202335
Krocínova 1
110 00 Praha 1

Krocínova 1 110 00 Praha 1