Native PR agentura


Pomáháme firmám a lidem růst.


Jsme PR a marketingová agentura. Věříme, že komunikace má být především efektivní. Taková, která jde přímou cestou k vytyčeným cílům. Na základě vašich potřeb proto navrhneme strategický přístup i účinné komunikační řešení a zajistíme jeho perfektní realizaci.

 

Aktuality

popeyes

Jižanské kuře je v shortlistu Lemurů!

Otevření první restaurace Popeyes v Česku, při kterém naše agentura zajišťovala celou komunikaci na poli PR, se dostalo na shortlist Českých cen za PR ve třech kategoriích a nyní bojujeme o medaile!

Jestlipak naše "dlouhá fronta na kuře" dostane pověstného Lemura a jaký bude mít lesk se dozvíme na vyhlášení 20. června 2024.

Přečíst článek

 

Široká nabídka služeb

Vytváříme účinné strategie k dosažení Vašich komunikačních cílů

Rozdílné komunikační cíle vyžadují rozdílná řešení. Dobré komunikační strategie pomáhají prodávat,umožňují získat a udržet špičkové zaměstnance, nebo třeba snížit riziko konfliktů se zájmovými skupinami, které mají na Vaše podnikání vliv. Na základě obchodních a podnikatelských záměrů pomáháme našim klientům definovat jejich komunikační cíle,analyzovat prostředí i cílové skupiny pro komunikaci a navrhujeme vhodné strategie.

Vytváříme a realizujeme komunikační kampaně přesně na míru Vašim potřebám

Jsme lídrem v koncipování a realizaci komunikačních kampaní, které mění postoje a chování veřejnosti. Ať už je cílem Vaší komunikace stimulace celkové poptávky, změna chování zákazníků nebo třeba získání veřejné podpory pro úpravu legislativy regulující Váš sektor podnikání, navrhneme Vám celkový koncept kampaně, design jejích jednotlivých prvků a zajistíme realizaci všech kreativních řešení.

Vyprávíme příběhy našich zákazníků

Vyprávění silných příběhů je nejlepším způsobem, jak si v dnešním přeinformovaném světě získat skutečnou pozornost lidí. Dobrý příběh vytváří emocionální zapojení a vede spotřebitele k zaujetí stanoviska a následné akci. Hledáme mimořádné příběhy. Hledáme cesty a aktivity, jak je co nejlépe vytěžit pro naše zákazníky. Vyprávíme příběhy prostřednictvím všech relevantních kanálů a pomáháme organizacím,aby se příběh stal nedílnou součástí jejich života.

Pomáháme firmám budovat a rozvíjet vztahy se všemi skupinami partnerů a decision makerů

Budování a rozvoj vztahů s různými externími stakeholdery vyžadují pochopení jejich zájmů a očekávání a následnou Maximalizujeme přínosy vnějších vztahů tím, že pomáháme a vedou rozvoj strategií a akčních plánů, od informačních kampaní až po řízení vztahů.

Pomáháme klientům zvládnout krizovou situaci s minimálními dopady na jejich pověst

Špatně řízená krize může zničit roky budovanou pověst vaší organizace za jediný den. Pomáháme klientům předcházet krizím, připravovat se na ně, reagovat na ně a komunikovat o nich. S našimi klienty jsme úspěšně prošli již desítkami větších či menších krizových situací a víme, jak je v rovině komunikace správně řešit. Máme řadu zkušeností s přípravou krizových komunikačních plánů, tréninkem managementu či organizováním krizových simulací. A když ke krizové situaci skutečně dojde, pomáháme ji zvládat v reálném čase prostřednictvím naší 24/7 krizové linky a zkušeného krizového týmu, který je na tento typ práce speciálně vyškolený a připravený.
Potřebujete pomoc právě teď? Volejte naší 24/7 krizovou linku: +420603574650

Budování pověsti a řízení reputačních rizik

V době sociálních sítí, zvýšené angažovanosti jejich uživatelů a extrémně rychlého sdílení informací mezi lidmi se otázka dobré pověsti stala významnější, než kdykoliv předtím. Vaše pověst dnes může výrazně pomoci k dosažení obchodních cílů, nebo jejich naplnění naopak zcela znemožnit. Máme širokou škálu služeb, které vám pomohou při budování vaší reputace na místní i celorepublikové úrovni. Pro naše zákazníky navrhujeme a realizujeme dlouhodbé komunikační programy zaměřené na posílení dobré pověsti a omezení reputačních rizik. V těchto programech integrujeme tradiční média i sociální sítě. Pomůžeme Vám identifikovat hlavní opinion makery a navázat s nimi nejvhodnější způsob komunikace.

Pomáháme klientům efektivně využívat média pro jejich komunikační potřeby

Zajišťujeme efektivní prezentaci v hromadných sdělovacích prostředcích a budujeme dlouhodobé vztahy s příslušnými médii. Vytváříme optimální mediální přítomnost s ohledem na firemní cíle. Zvyšujeme porozumění o produktech,službách i samotné firmě. Hledáme zajímavá témata, navrhujeme a realizujeme konkrétní formy prezentace, pomáháme vytvářet a vyprávět příběhy firem a jejich výrobků

Zajistíme, aby zákazníci znali a preferovali vaše výrobky či služby

Spotřebitelé jsou zahlceni stále větším množstvím méně originálních reklamních sdělení, a nejen proto účinnost klasické reklamy klesá. K zajištění stejného účinku jsou firmy nuceny vynakládat stále větší náklady na nákup médií. My disponujeme řadou nástrojů, které levněji a kreativněji budují vztah spotřebitele ke konkrétní značce. Umíme vytvořit dlouhodobý příběh, který oslovuje zákazníky přímou komunikací, prostřednictvím internetu, a má potenciál dostat se i do relevantních médií. Při vytváření produktových PR strategií jsme zvyklí úzce spolupracovat s agenturami, které zajišťují další složky marketingového mixu.

Budování značky atraktivního zaměstnavatele (Employer Branding)

Budování značky zaměstnavatele a nábor kvalitních zaměstnanců jsou tématem číslo jedna pro většinu našich klientů. Firmám pomáháme šířit jejich dobrou pověst směrem k potenciálním zaměstnancům – ať už formou budování kariérních stránek, komunikací v médiích, online prezentací či vhodným využitím sociálních sítí. Řešíme, jak zaměstnance motivovat a aktivně je zapojovat do šíření dobré pověsti firem, protože i oni jsou hlavními nositeli značky dobrého zaměstnavatele.

Pomůžeme zvýšit loajalitu a angažovanost vašich zaměstnanců

Dobří manažeři věnují pozornost tomu, aby zaměstnanci byli na firmu hrdí a aby fámy a klepy nebyly hlavním zdrojem informovanosti. Naše PR agentura má za sebou celou řadu úspěšných projektů interní komunikace pro nejrůznější typy společností. Vytvoříme komplexní strategii interní komunikace vaší společnosti, zrealizujeme interní průzkumy názorů, pomůžeme vám s vydáváním vašeho zaměstnaneckého časopisu, navrhneme obsah intranetu či realizujeme celou řadu motivačních soutěží pro vaše zaměstnance.

S námi budete na internetu jako doma

Internet je největší revolucí v oblasti komunikace od vynálezu knihtisku. Mít oficiální webové stránky dnes již nestačí, čím dál větší důraz je kladen na účinný dialog se zákazníky. Nástroje v podobě sociálních sítí, blogů a diskusních fór proměnily konzumenty reklamy v angažované mluvčí,kteří dnes již nejsou pouze pasivními příjemci sdělení, ale naopak aktivně navzájem ovlivňují své chování a názory. Chcete-li se prosadit ve světě on-line komunikace, měli byste svým klientům nejen naslouchat, ale i s nimi aktivně komunikovat. Naši specialisté na digitální marketing vám pomohou doručit sdělení té správné cílové skupině prostřednictvím správného média a v ten pravý čas. Zároveň se postaráme o vaši reputaci napříč všemi on-line kanály. Pomůžeme s optimalizací vašich webových stránek pro vyhledávače (SEO). Klíčovými parametry pro navrhované marketingové strategie jsou pro nás vždy přesné zacílení, efektivní komunikace a měřitelný výsledek v relevantním čase.

Naučíme vás komunikovat s médii

Média jsou důležitým nástrojem firemní komunikace a mají zásadní vliv na to, zda veřejnost firmu zná a co si o ní myslí. Pro naše klienty jsme v minulosti zorganizovali desítky tisíc kontaktů se zástupci médií, ať už se jednalo o tiskové zprávy, odborné články, rozhovory či tiskové konference. Každý zástupce společnosti, který ji reprezentuje v médiích, by měl vědět, jak média fungují a jak s nimi co nejlépe a efektivně komunikovat. Prostřednictvím teoretického i praktického tréninku vás naučíme, jak novináři předat nejlépe vaše sdělení, jak reagovat na ne vždy příjemné dotazy médií a jak vytěžit z komunikace s médii pro vaši společnost maximum.

Vytváříme účinné strategie k dosažení Vašich komunikačních cílů

Rozdílné komunikační cíle vyžadují rozdílná řešení. Dobré komunikační strategie pomáhají prodávat,umožňují získat a udržet špičkové zaměstnance, nebo třeba snížit riziko konfliktů se zájmovými skupinami, které mají na Vaše podnikání vliv. Na základě obchodních a podnikatelských záměrů pomáháme našim klientům definovat jejich komunikační cíle,analyzovat prostředí i cílové skupiny pro komunikaci a navrhujeme vhodné strategie.

Vytváříme a realizujeme komunikační kampaně přesně na míru Vašim potřebám

Jsme lídrem v koncipování a realizaci komunikačních kampaní, které mění postoje a chování veřejnosti. Ať už je cílem Vaší komunikace stimulace celkové poptávky, změna chování zákazníků nebo třeba získání veřejné podpory pro úpravu legislativy regulující Váš sektor podnikání, navrhneme Vám celkový koncept kampaně, design jejích jednotlivých prvků a zajistíme realizaci všech kreativních řešení.

Vyprávíme příběhy našich zákazníků

Vyprávění silných příběhů je nejlepším způsobem, jak si v dnešním přeinformovaném světě získat skutečnou pozornost lidí. Dobrý příběh vytváří emocionální zapojení a vede spotřebitele k zaujetí stanoviska a následné akci. Hledáme mimořádné příběhy. Hledáme cesty a aktivity, jak je co nejlépe vytěžit pro naše zákazníky. Vyprávíme příběhy prostřednictvím všech relevantních kanálů a pomáháme organizacím,aby se příběh stal nedílnou součástí jejich života.

Pomáháme firmám budovat a rozvíjet vztahy se všemi skupinami partnerů a decision makerů

Budování a rozvoj vztahů s různými externími stakeholdery vyžadují pochopení jejich zájmů a očekávání a následnou Maximalizujeme přínosy vnějších vztahů tím, že pomáháme a vedou rozvoj strategií a akčních plánů, od informačních kampaní až po řízení vztahů.

Pomáháme klientům zvládnout krizovou situaci s minimálními dopady na jejich pověst

Špatně řízená krize může zničit roky budovanou pověst vaší organizace za jediný den. Pomáháme klientům předcházet krizím, připravovat se na ně, reagovat na ně a komunikovat o nich. S našimi klienty jsme úspěšně prošli již desítkami větších či menších krizových situací a víme, jak je v rovině komunikace správně řešit. Máme řadu zkušeností s přípravou krizových komunikačních plánů, tréninkem managementu či organizováním krizových simulací. A když ke krizové situaci skutečně dojde, pomáháme ji zvládat v reálném čase prostřednictvím naší 24/7 krizové linky a zkušeného krizového týmu, který je na tento typ práce speciálně vyškolený a připravený.
Potřebujete pomoc právě teď? Volejte naší 24/7 krizovou linku: +420603574650

Budování pověsti a řízení reputačních rizik

V době sociálních sítí, zvýšené angažovanosti jejich uživatelů a extrémně rychlého sdílení informací mezi lidmi se otázka dobré pověsti stala významnější, než kdykoliv předtím. Vaše pověst dnes může výrazně pomoci k dosažení obchodních cílů, nebo jejich naplnění naopak zcela znemožnit. Máme širokou škálu služeb, které vám pomohou při budování vaší reputace na místní i celorepublikové úrovni. Pro naše zákazníky navrhujeme a realizujeme dlouhodbé komunikační programy zaměřené na posílení dobré pověsti a omezení reputačních rizik. V těchto programech integrujeme tradiční média i sociální sítě. Pomůžeme Vám identifikovat hlavní opinion makery a navázat s nimi nejvhodnější způsob komunikace.

Pomáháme klientům efektivně využívat média pro jejich komunikační potřeby

Zajišťujeme efektivní prezentaci v hromadných sdělovacích prostředcích a budujeme dlouhodobé vztahy s příslušnými médii. Vytváříme optimální mediální přítomnost s ohledem na firemní cíle. Zvyšujeme porozumění o produktech,službách i samotné firmě. Hledáme zajímavá témata, navrhujeme a realizujeme konkrétní formy prezentace, pomáháme vytvářet a vyprávět příběhy firem a jejich výrobků

Zajistíme, aby zákazníci znali a preferovali vaše výrobky či služby

Spotřebitelé jsou zahlceni stále větším množstvím méně originálních reklamních sdělení, a nejen proto účinnost klasické reklamy klesá. K zajištění stejného účinku jsou firmy nuceny vynakládat stále větší náklady na nákup médií. My disponujeme řadou nástrojů, které levněji a kreativněji budují vztah spotřebitele ke konkrétní značce. Umíme vytvořit dlouhodobý příběh, který oslovuje zákazníky přímou komunikací, prostřednictvím internetu, a má potenciál dostat se i do relevantních médií. Při vytváření produktových PR strategií jsme zvyklí úzce spolupracovat s agenturami, které zajišťují další složky marketingového mixu.

Budování značky atraktivního zaměstnavatele (Employer Branding)

Budování značky zaměstnavatele a nábor kvalitních zaměstnanců jsou tématem číslo jedna pro většinu našich klientů. Firmám pomáháme šířit jejich dobrou pověst směrem k potenciálním zaměstnancům – ať už formou budování kariérních stránek, komunikací v médiích, online prezentací či vhodným využitím sociálních sítí. Řešíme, jak zaměstnance motivovat a aktivně je zapojovat do šíření dobré pověsti firem, protože i oni jsou hlavními nositeli značky dobrého zaměstnavatele.

Pomůžeme zvýšit loajalitu a angažovanost vašich zaměstnanců

Dobří manažeři věnují pozornost tomu, aby zaměstnanci byli na firmu hrdí a aby fámy a klepy nebyly hlavním zdrojem informovanosti. Naše PR agentura má za sebou celou řadu úspěšných projektů interní komunikace pro nejrůznější typy společností. Vytvoříme komplexní strategii interní komunikace vaší společnosti, zrealizujeme interní průzkumy názorů, pomůžeme vám s vydáváním vašeho zaměstnaneckého časopisu, navrhneme obsah intranetu či realizujeme celou řadu motivačních soutěží pro vaše zaměstnance.

S námi budete na internetu jako doma

Internet je největší revolucí v oblasti komunikace od vynálezu knihtisku. Mít oficiální webové stránky dnes již nestačí, čím dál větší důraz je kladen na účinný dialog se zákazníky. Nástroje v podobě sociálních sítí, blogů a diskusních fór proměnily konzumenty reklamy v angažované mluvčí,kteří dnes již nejsou pouze pasivními příjemci sdělení, ale naopak aktivně navzájem ovlivňují své chování a názory. Chcete-li se prosadit ve světě on-line komunikace, měli byste svým klientům nejen naslouchat, ale i s nimi aktivně komunikovat. Naši specialisté na digitální marketing vám pomohou doručit sdělení té správné cílové skupině prostřednictvím správného média a v ten pravý čas. Zároveň se postaráme o vaši reputaci napříč všemi on-line kanály. Pomůžeme s optimalizací vašich webových stránek pro vyhledávače (SEO). Klíčovými parametry pro navrhované marketingové strategie jsou pro nás vždy přesné zacílení, efektivní komunikace a měřitelný výsledek v relevantním čase.

Naučíme vás komunikovat s médii

Média jsou důležitým nástrojem firemní komunikace a mají zásadní vliv na to, zda veřejnost firmu zná a co si o ní myslí. Pro naše klienty jsme v minulosti zorganizovali desítky tisíc kontaktů se zástupci médií, ať už se jednalo o tiskové zprávy, odborné články, rozhovory či tiskové konference. Každý zástupce společnosti, který ji reprezentuje v médiích, by měl vědět, jak média fungují a jak s nimi co nejlépe a efektivně komunikovat. Prostřednictvím teoretického i praktického tréninku vás naučíme, jak novináři předat nejlépe vaše sdělení, jak reagovat na ne vždy příjemné dotazy médií a jak vytěžit z komunikace s médii pro vaši společnost maximum.

 

Reference

...a dalších více než
100
klientů  
 
>

...a dalších více než
100
klientů  

O nás

Na trhu public relations jsme již od roku 1993
Od té doby jsme úspěšně pracovali na stovkách projektů pro klienty z řad nadnárodních i domácích korporací, středních firem, oborových profesních sdružení i neziskových organizací. Naše řešení jsou každoročně oceňována v oborových soutěžích doma i v zahraničí.
 
Jako zakládající člen české Asociace public relations agentur (APRA) sledujeme a spoluurčujeme trendy v oboru PR a snažíme se hranice public relations posouvat neustále kupředu. Jsme certifikováni podle mezinárodní normy kvality řízení ICCO CMS. Prostřednictvím našich dlouholetých ověřených partnerů jsme schopni poskytovat služby i na zahraničních trzích a garantovat přitom jejich kvalitu.  

Pavelka

Václav Pavelka

Šéf konzultant, Zakladatel agentury

 

Václav Pavelka je zakladatelem a hlavním konzultantem Native PR se specializací na strategické poradenství, krizovou komunikaci a ovlivňování veřejného mínění. Pracoval pro stovky českých i nadnárodních firem a oborových asociací a má široké kontakty ve firemní sféře, státní správě i médiích. Je také dlouholetým členem vedení profesní organizace APRA, z toho byl 4 roky jejím předsedou. V roce 2019 získal cenu za celoživotní přínos v oblasti public relations. Vystudoval mezinárodní vztahy a obchodní právo na VŠE v Praze.

Kariéra

Kariéra

Naší vizí je pomáhat firmám a lidem růst. Naplňujeme ji především prostřednictvím našich agenturních hodnot, prozákaznického přístupu a navrhování a realizování účinných komunikačních řešení. Hledáme proto kolegyně a kolegy, kteří mají proaktivní přístup, chtějí rozvíjet sebe i věci kolem nás a jsou zaměření nejen na výsledek, ale chtějí si užít i cestu k němu. Zároveň jsou pro ně důležité hodnoty jako tým, důvěra, spolupráce, otevřenost, pozitivní přístup, vedení příkladem a snaha hledat jednoduchá řešení.

Pokud je vám tento přístup blízký, ozvěte se nám! Životopis nám pošlete na e-mail kariera@nativepr.cz, nebo nás kontaktujte prostřednictvím telefonního čísla +420 221 592 450. Těšíme se!

 
Aktuálně hledáme kolegyně a kolegy na tyto pozice.

Kontakt

Native PR, s.r.o.
DIČ: CZ 60202335
Krocínova 1
110 00 Praha 1

Krocínova 1 110 00 Praha 1