Native PR zrealizovala počátkem března průzkum veřejného mínění pro klienta - Sdružení EPS ČR. Z průzkumu vyplynulo, že třídící návyky českých spotřebitelů se každým rokem zlepšují a jinak tomu není ani u obalů z pěnového polystyrenu (zkráceně EPS). Průzkum také prozradil, že 60 % dotazovaných třídí obaly do žluté popelnice a další čtvrtina je odváží do sběrného dvora. U obou možností registrujeme v porovnání s průzkumem z loňského roku nárůst; naopak počet respondentů, kteří obaly z EPS netřídí, tzn. vyhazují do směsného odpadu, mírně klesl. Zhruba 80 % dotazovaných by navíc uvítalo samostatný kontejner na pěnový polystyren v místě svého bydliště. Jeho přínos v praxi Sdružení otestovalo v loňském roce na sídlišti v Kralupech nad Vltavou, kde se za měsíc a půl v rámci pilotního projektu v kontejneru nakumulovalo 42,5 kg odpadního EPS od zdejších obyvatel. Výsledky průzkumu byly publikovány mimo jiné v Lidových novinách.