Předposlední listopadový týden jsme v Praze organizovali mezinárodní konferenci pro Evropskou asociaci výrobců a zpracovatelů pěnového polystyrenu (EUMEPS). Na ní se sjelo přes 70 účastníků ze všech koutů Evropy. Hlavním tématem konference byla aktuální situace na trhu s energiemi a její dopady na odvětví. Dále se diskutovaly úspěchy a budoucí plány v oblasti recyklace pěnového polystyrenu. Naše agentura koordinovala celou akci a v rámci media relations zajistila rozhovory pro generálního ředitele EUMEPS Jurgena Langa.