I v letošním roce nás čekala velmi oblíbená aktivita s klientem Mondi Štětí, který je největším výrobcem papíru a buničiny na českém trhu. Ten poslední květnový den ve svém areálu pořádal tradiční akci Den změny. Jejím cílem je inspirovat zaměstnance i další účastníky k pozitivním změnám v jejich životech a tím pomoci sobě, blízkým lidem, okolí i životnímu prostředí. Zároveň to byla skvělá příležitost ke komunikaci hlavních témat akčního plánu MAP2030 (Mondi Action Plan 2030)  pro dosažení cílů v oblasti udržitelnosti. Všechny aktivity měly tentokrát společnou linku, kterou byla péče. Péče o naši planetu, naše zdraví, a to jak v rámci prevence, tak bezpečnosti při práci. Naším hlavním úkolem bylo podpořit akci přípravou interní komunikační kampaně, ale také třeba zajistit produkci akce i pomoci s částí obsahu.

Na konci června jsme se také podíleli na další pěkné aktivitě. V zámku ve Žďáru nad Sázavou vznikla díky Mondi Česká republika unikátní papírová věž! Byly k tomu třeba dva tisíce krabic z vlnité lepenky, kilometry lepicí pásky, ale také stovky nadšených dobrovolníků (včetně nás 😊). Dvacet metrů vysoký monument inspirovaný slavným barokním architektem Santinim, za jehož návrhem stojí francouzský umělec Olivier Grossetete, upoutal nejen stovky turistů a projíždějících, ale i desítky médií. Materiál na stavbu dodal českobudějovický Mondi Bupak, a co je důležité, Mondi se postaralo i o recyklaci použitého materiálu. Sešlapaný papír putoval do Mondi Štětí, aby zde vrátili materiál zpět do oběhu, a nakonec tu z něj vyrobili papírové nákupní tašky. Poradili si i s lepicí páskou. Nic z věže tedy nepřišlo nazmar. V rámci akce jsme zajišťovali například interní komunikaci, podíleli se na media relations i připravovali kreativní řešení naučné stezky pro návštěvníky.