Dle nejnovějšího průzkumu výzkumné agentury Ipsos jsme se umístili mezi třemi nejznámějšími tuzemskými PR agenturami dle spontánní znalosti.

Průzkum „PR trh očima zadavatelů“ realizovala výzkumná agentura Ipsos pro APRA – Asociace Public Relations v březnu letošního roku mezi největšími tuzemskými zadavateli PR služeb. Zaměřoval se na znalost PR agentur, proces výběrových řízení, náklady na PR či nedostatky a přínosy PR agentur. Šetření se zúčastnilo 46 zástupců z řad významných firem napříč sektory z oblastí výroba, obchod a služby.

Jedna z jeho částí se zaměřovala na obecnou situaci na trhu s PR a komunikačními službami. Zadavatelé, kteří využívají služeb PR agentury, dle výsledků nejčastěji poptávají služby týkající se media relations (75 %) spolu s konkrétními PR kampaněmi (50 %). Zhruba třetina firem poptává také strategické konzultace, správu sociálních sítí a produktové PR.

Pokud jde o výběr agentury, tak při něm dle firem hraje nejdůležitější roli reference a cena. Dle průzkumu výzkumné agentury Ipsos pro APRA firmy práci jednotlivých agentur nejčastěji hodnotí na základě kvality výstupů v médií, jejich počtu a dosahu.

Více zajímavostí najdete v článku na serveru mam.cz Rozhodují reference i cena - Marketing & Media (mam.cz)