Naše agentura patří mezi nejdéle fungující a aktivně se podílela na utváření trhu PR služeb v naší zemi. Významné výročí jsme oslavili v pražském klubu JazzDock s klienty, obchodními partnery, současnými i bývalými spolupracovníky, zkrátka se všemi, kdo se na našem úspěšném příběhu podíleli a podílí. Dosažení tohoto milníku stojí především na odbornosti, poctivém přístupu a houževnatosti. Přestože se svět za tři dekády změnil, toto jsou hodnoty, které fungují v každé době. A takoví jsou i lidé, kteří agenturu utvářeli a utvářejí. O jejich kvalitě svědčí význam klientů, pro které pracujeme, náročnost zadání, která řešíme a výsledky, kterých pro naše klienty dosahujeme. Potvrzením kvality našich spolupracovníků je mimo jiné i to, že řada z nich dnes působí na významných pozicích napříč oborem. Zakladatel agentury Václav Pavelka rád připomíná, že: „kdo uspěje jednou v Native, ten se už na trhu neztratí“. Těší nás, že patříme mezi tři nejznámější značky v Česku a také to, že s většinou našich klientů vytváříme dlouhodobá partnerství. Jsou mezi nimi organizace, pro které pracujeme více než 10 let, v jednom případě se dokonce blížíme k 20. výročí spolupráce. Přestože máme o čem vyprávět, díváme se především do budoucnosti, abychom zůstávali pro naše klienty přínosem a pro kolegy místem, kde se toho mohou hodně naučit. Tak, abychom společně oslavili další kulatá výročí :-)

Lidi na večírku

 Lidi na večírku

Lidi na večírku

Lidi na večírku

Lidi na večírku

Lidi na večírku

Lidi na večírku