Ke konci června Mondi po dlouhém covidovém útlumu znovu ožilo, a to rovnou tradičními Dny změny. Ty se letos představily jinak, než jsou v závodě zvyklí. Jednotlivé aktivity byly totiž rozloženy do několika dnů. Námětem letošních Dnů změny byla tři stěžejní témata: bezpečnost, diverzita na pracovišti a biodiverzita. Dny změny odstartovaly bezpečnostní soutěží – Safety Marathonem. Vyvrcholením pak byla moderovaná diskuse na téma biodiverzity vedená Vladimírem Kořenem. Naše agentura Native PR měla na starosti veškerou interní komunikaci, přípravu tištěných i online materiálů, zajištění zázemí (stany, občerstvení, dárky pro zaměstnance) a samotnou produkci moderované diskuse.