Diagnóza selhání ledvin spojená s nutností dialýzy představuje pro každého pacienta výrazný milník v jeho dosavadním životě. V současné době probíhá dialýza u většiny pacientů na doporučení zdravotníků nejčastěji v dialyzačních centrech a pacienta omezuje především svou časovou náročností. Společnost Baxter přináší pacientům moderní a šetrný způsob léčby, tzv. peritoneální dialýzu, kterou může pacient provádět v pohodlí svého domova. Tato léčebná metoda výrazně zlepšuje kvalitu života pacienta a je zároveň ideálním mostem k transplantaci ledviny. Informovanost o této metodě je u nás přesto velmi nízká.

Peritoneální dialýza byla jedním z hlavních témat mezinárodní konference EDTNA/ERCA (Evropská asociace dialyzačních a transplantačních sester/Evropská asociace renální péče), která se letos konala v Praze. Kromě výhod dosud nepříliš využívané léčby,byla na konferenci diskutována také zásadní role zdravotnického personálu, především sester, které se na kvalitě života pacientů velkou měrou podílejí. Jejich úloha je klíčová především z pohledu edukace a pomoci pacientovi s kvalifikovaným rozhodnutím.