Poslední dva květnové dny patřily ve společnosti Mondi Štětí, která je největším výrobcem papíru a buničiny na českém trhu a součástí skupiny Mondi, tradičním Dnům změny. Jejich cílem je inspirovat nejen zaměstnance a jejich rodiny, ale i žáky základních škol k pozitivním změnám v jejich životech a tím pomoci sobě, blízkým lidem, okolí i životnímu prostředí.

Letošní Dny změny a hned devět tematických stanovišť a stánků se zaměřovaly na tři klíčové oblasti, a to na bezpečnost, vodu a zdraví. Jednotlivé aktivity, hry, informace i úkoly si užilo několik stovek dospělých i dětí. Naším úkolem bylo vytvoření klíčového vizuálu a kreativního konceptu, příprava obsahu, jak u jednotlivých stanovišť, tak i u interní kampaně, která celou akci doprovázela, a zajištění veškeré produkce na místě.

Jsme rádi, že jsme u akce mohli být, podílet se na přípravě i za to, že dle zpětné vazby byly letošní Dny změny hodnoceny jako zatím ty nejlepší a s rekordní účastí.