Media Relations


Pomáháme klientům efektivně využívat média pro jejich komunikační potřeby

Zajišťujeme efektivní prezentaci v hromadných sdělovacích prostředcích a budujeme dlouhodobé vztahy s příslušnými médii. Vytváříme optimální mediální přítomnost s ohledem na firemní cíle.  Zvyšujeme porozumění o produktech,službách i samotné firmě. Hledáme zajímavá témata, navrhujeme a realizujeme konkrétní formy prezentace, pomáháme vytvářet a vyprávět příběhy firem a jejich výrobků

 

zpět na "Naše služby"