Komunikační strategie


Vytváříme účinné strategie k dosažení Vašich komunikačních cílů

Rozdílné komunikační cíle vyžadují rozdílná řešení. Dobré komunikační strategie pomáhají prodávat,umožňují získat a udržet špičkové zaměstnance, nebo třeba snížit riziko konfliktů se zájmovými skupinami, které mají na Vaše podnikání vliv. Na základě obchodních a podnikatelských záměrů pomáháme našim klientům definovat jejich komunikační cíle,analyzovat prostředí i cílové skupiny pro komunikaci  a navrhujeme vhodné strategie. 

zpět na "Naše služby"