HR Marketing a Employer Branding


Budování značky atraktivního zaměstnavatele (Employer Branding)

Budování značky zaměstnavatele a nábor kvalitních zaměstnanců jsou tématem číslo jedna pro většinu našich klientů. Firmám pomáháme šířit jejich dobrou pověst směrem k potenciálním zaměstnancům – ať už formou budování kariérních stránek, komunikací v médiích, online prezentací či vhodným využitím sociálních sítí. Řešíme, jak zaměstnance motivovat a aktivně je zapojovat do šíření dobré pověsti firem, protože i oni jsou hlavními nositeli značky dobrého zaměstnavatele.

Jak vám můžeme pomoci: Na míru konkrétním potřebám vaší firmy navrhneme a zrealizujeme komunikační kampaň, která pomůže oslovit ty správné potenciální zaměstnance a dovést je k pohovoru s vaším personalistou.

Posílení angažovanosti zaměstnanců

Angažovanost zaměstnanců je dnes populární téma hojně diskutované na většině „velkých“ HR konferencí. V Native PR se snažíme, aby tato problematika nezůstala zavřená za dveřmi odborných fór. Našim klientům pomáháme realizovat interní změny, které viditelně zvyšují chuť zaměstnanců podílet se na chodu a fungování firmy. V rámci spolupráce provádíme interní názorové průzkumy, na jejichž základě navrhujeme strategické plány s cílem zvýšit angažovanost zaměstnanců. Zaměřujeme se na aktivní zapojení zaměstnanců ze všech úrovní,podporu a školení manažerů s cílem posílit jejich komunikační a motivační role, a rovněž na propojení angažovanosti s ostatními procesy ve firmě.

Jak vám můžeme pomoci: Na základě řízené diskuze s vedením vaší organizace vydefinujeme přesné zadání a cíle interního projektu zaměřeného na zvýšení angažovanosti. Navrhneme strategii,jak tohoto cíle co nejefektivněji dosáhnout. Pomůžeme vám s řízením a realizací interní komunikace a dáme k dispozici zkušené konzultanty a kouče, kteří vašim manažerům vysvětlí, jak si mohou zlepšit své komunikační a motivační dovednosti.

Motivace zaměstnanců k účasti na procesu inovací

S našimi klienty často řešíme, jak motivovat pracovníky k tomu, aby vystoupili z každodenní rutiny a zamysleli se nad tím, co by bylo možné v jejich firmě zlepšit. Pomáháme přesvědčovat zaměstnance o tom, že důležitá mohou být i drobná zlepšení, a motivovat je k tomu, aby s podobnými zlepšeními svého pracovního prostředí sami aktivně přicházeli.

Jak vám můžeme pomoci: Navrhneme a zrealizujeme interní komunikační projekt zaměřený na zvýšení motivace zaměstnanců podílet se na inovačním procesu firmy.

Zapojení zaměstnanců do prevence v oblasti BOZP

Aktivně začleňujeme zaměstnance do prevence v oblasti bezpečnosti práce: sami zaměstnanci mají možnost podílet se na utváření pracovních systémů, doporučují, navrhují a požadují zlepšení.

Jak vám můžeme pomoci: Vytvoříme pro vás návrh projektu, jak aktivně zapojit zaměstnance do prevence v oblasti BOZP. Tento návrh vám následně pomůžeme zrealizovat.

Zvýšení angažovanosti zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí

Navrhujeme a realizujeme pro zaměstnance takové programy, jejichž prostřednictvím mohou sami přinášet, konzultovat a realizovat nápady podporující angažovanost firem v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelnosti.

Jak vám můžeme pomoci: Vytvoříme pro vás návrh projektu, jak aktivně zapojit zaměstnance do vašich programů zaměřených na ochranu životního prostředí. Tento návrh vám následně pomůžeme zrealizovat.

Podpora zdravého životního stylu zaměstnanců

Zdravý životní styl rovná se výkonnější a spokojenější zaměstnanec. Naše projekty pomáhají ve firmách prosadit zdravé stravování, zlepšit pracovní prostředí,zapojují zaměstnance do sportovních aktivit a prevence různých onemocnění.

Jak vám můžeme pomoci: Vytvoříme pro vás návrh komunikační kampaně,zaměřené na propagaci zdravého životního stylu Vašich zaměstnanců. Tento návrh vám následně pomůžeme zrealizovat.

 

Pokud jsme vás zaujali, rádi vám připravíme nezávaznou nabídku našich služeb, a případně zodpovíme jakékoli vaše doplňující otázky.

zpět na "Naše služby"