Firemní komunikace


Pomáháme firmám budovat a rozvíjet vztahy se všemi skupinami partnerů a decision makerů

Budování a rozvoj vztahů s různými externími stakeholdery vyžadují pochopení jejich zájmů a očekávání a následnou Maximalizujeme přínosy vnějších vztahů tím, že pomáháme a vedou rozvoj strategií a akčních plánů, od informačních kampaní až po řízení vztahů.