Není důležité, abyste věděli,
že máme nové logo.
Důležité je, aby ostatní věděli,
až budete mít něco nového vy.

O nás

Získat pozornost zákazníků a spotřebitelů je v dnešní době čím dál náročnější. V každém odvětví je stále více hráčů nabízejících srovnatelnou kvalitu a samotný výrobek či služba tak přestávají být konkurenční výhodou. Veřejný prostor je informačně přeplněný a tradiční marketingové nástroje přestávají fungovat. Výrazně proto vzrůstá hodnota služeb, které klientům poskytuje naše PR a marketingová agentura. Dokážeme získat a udržet pozornost zákazníků, budovat jejich důvěru a zajistit pozitivní odlišení od konkurence. Máme nástroje na zvýšení loajality a motivovanosti zaměstnanců. Prostřednictvím efektivní komunikace stimulujeme poptávku a ovlivňujeme veřejné mínění.

Na trhu public relations jsme již od roku 1993.
Od té doby jsme úspěšně pracovali na stovkách projektů pro klienty z řad nadnárodních i tuzemských korporací, středních firem či neziskových organizací. Naše řešení jsou každoročně oceňována v oborových soutěžích doma i v zahraničí. Jako zakládající člen české  Asociace public relations agentur (APRA) spoluurčujeme trendy v oboru PR a snažíme se hranice public relations posouvat neustále kupředu. Jsme certifikováni podle mezinárodní normy kvality řízení ICCO CMS. Prostřednictvím našich dlouholetých partnerů jsme schopni poskytovat služby i na zahraničních trzích.

Management
  • Václav Pavelka

    Václav Pavelka

    Zakladatel a hlavní konzultant agentury. V oblasti public relations působí od roku 1993. Je specialistou na tvorbu strategií, krizovou komunikaci a budování vztahů s veřejnou správou. Stál za většinou klíčových projektů a kampaní realizovaných pro klienty agentury. Je absolventem fakulty Mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1996–2011 byl členem Výkonné rady profesní asociace APRA, z toho čtyři roky jejím předsedou. V této roli se významně podílel na formování profesních a etických standardů oboru PR v České republice. Publikuje v odborném tisku, přednáší na oborových konferencích a je lektorem několika kurzů.

Služby

Vytvoříme účinnou strategii rozvoje pověsti vaší firmy

Dobré jméno firmy je pro úspěch v podnikání klíčové. Pomáhá prodávat, umožňuje získat a udržet špičkové zaměstnance a snižuje riziko konfliktů se zájmovými skupinami, které mohou mít na podnikání vliv. Pro své klienty zpracováváme komplexní analýzy jednotlivých cílových skupin (stakeholders) a na jejich základě navrhujeme dlouhodobé strategie budování vztahů s nimi. Úspěšnost této práce je následně měřena dlouhodobými výzkumy názorů na danou společnost.

Měníme názory veřejnosti a spotřebitelské chování ve váš prospěch

Hospodářské výsledky nejsou ovlivňovány jen konkurenčním bojem v daném odvětví. Velkou roli hraje i to, jaký vztah má veřejnost k tomuto typu služeb či výrobků, či nakolik intenzivně je využívá. Jsme lídrem v koncipování a realizaci osvětových kampaní, které mění postoje a chování veřejnosti. Cílem může být stimulace celkové poptávky či omezení nežádoucích vzorců chování. Tento typ komunikace je důležitý i při získávání veřejné podpory pro změny legislativy regulující daný sektor podnikání.

Zatraktivníme obraz vaší společnosti v očích stávajících i potenciálních zaměstnanců

Pomáháme našim klientům, aby byli vnímáni jako atraktivní zaměstnavatelé a aby o práci u nich měli zájem ti nejlepší uchazeči. Naše HR marketingové kampaně výrazně zvyšují úspěšnost náboru nových pracovníků, posilují angažovanost a loajalitu stávajících zaměstnanců. Pro efektivní a účinnou komunikaci employer brandingu využíváme online i offline kanály, o kterých vám více řekneme zde.

Víme, jak zvládnout krizovou situaci s minimálními dopady na vaši pověst

Terčem kritiky se může stát jakákoliv společnost. Nezáleží na tom, jde-li o kritiku oprávněnou či motivovanou konkurenčními důvody. V takových chvílích přichází na řadu krizová komunikace, jejímž cílem je ochrana dobré pověsti firmy a vztahů s klíčovými cílovými skupinami. S našimi klienty jsme prošli již desítkami větších či menších krizových situací a víme, jak je v rovině komunikace a public relations řešit. Vedle toho máme řadu zkušeností s přípravou krizových komunikačních plánů, tréninkem managementu či organizováním krizových simulací.

S námi budete na internetu jako doma

Internet je největší revolucí v oblasti komunikace od vynálezu knihtisku. Mít oficiální webové stránky dnes již nestačí, čím dál větší důraz je kladen na účinný dialog se zákazníky. Nástroje v podobě sociálních sítí, blogů a diskusních fór proměnily konzumenty reklamy v mluvčí, kteří dnes již nejsou pouze pasivními příjemci sdělení. Chcete-li se prosadit ve světě on-line komunikace, měli byste svým klientům také naslouchat. Naše sesterská agentura Onli Digital Marketing vám pomůže doručit sdělení té správné cílové skupině prostřednictvím správného média a v ten pravý čas. Zároveň se postará o vaši reputaci napříč všemi on-line kanály. Pomůže s optimalizací vašich webových stránek pro vyhledávače (SEO). Klíčovými parametry pro navrhované marketingové strategie jsou pro nás vždy přesné zacílení, efektivní komunikace a měřitelný výsledek v relevantním čase.

Pomůžeme zvýšit loajalitu a angažovanost vašich zaměstnanců

Dobří manažeři věnují pozornost tomu, aby zaměstnanci byli na firmu hrdí a aby fámy a klepy nebyly hlavním zdrojem informovanosti. Naše PR agentura má za sebou celou řadu úspěšných projektů interní komunikace pro nejrůznější typy společností. Vytvoříme komplexní strategii interní komunikace vaší společnosti, zrealizujeme interní průzkumy názorů, pomůžeme vám s vydáváním vašeho zaměstnaneckého časopisu, navrhneme obsah intranetu či realizujeme celou řadu motivačních soutěží pro vaše zaměstnance.

Zajistíme, aby zákazníci znali a preferovali vaše výrobky či služby

Spotřebitelé jsou zahlceni stále větším množstvím méně originálních reklamních sdělení, a nejen proto účinnost klasické reklamy klesá. K zajištění stejného účinku jsou firmy nuceny vynakládat stále větší náklady na nákup médií. My disponujeme řadou nástrojů, které levněji a kreativněji budují vztah spotřebitele ke konkrétní značce. Umíme vytvořit dlouhodobý příběh, který oslovuje zákazníky přímou komunikací, prostřednictvím internetu, a má potenciál dostat se i do relevantních médií. Při vytváření produktových PR strategií jsme zvyklí úzce spolupracovat s agenturami, které zajišťují další složky marketingového mixu.

Podpoříme veřejné zájmy vaší společnosti

Zastupovat, obhajovat a prosazovat zájmy podnikatelského subjektu v legislativním prostředí je legitimní činnost, která je běžnou součástí liberálních demokracií. Pro své klienty jsme připraveni zajistit komunikaci s relevantními cílovými skupinami, ať už se jedná o poslance a senátory, ministerské úředníky, zástupce místní samosprávy, opinion leadery, regulační orgány či nezávislé neziskové organizace. Na klíč zpracujeme odborné expertízy a strategie, navrhneme a realizujeme konkrétní projekty. Služby v oblasti lobbingu a public affairs efektivně kombinujeme s taktickými media relations, což je účinná cesta k zajištění porozumění a podpory vašich zájmů.

Naučíme vás komunikovat s médii

Média jsou důležitým nástrojem firemní komunikace a mají zásadní vliv na to, zda veřejnost firmu zná a co si o ní myslí. Pro naše klienty jsme v minulosti zorganizovali desítky tisíc kontaktů se zástupci médií, ať už se jednalo o tiskové zprávy, odborné články, rozhovory či tiskové konference. Každý zástupce společnosti, který ji reprezentuje v médiích, by měl vědět, jak média fungují a jak s nimi co nejlépe a efektivně komunikovat. Prostřednictvím teoretického i praktického tréninku vás naučíme, jak novináři předat nejlépe vaše sdělení, jak reagovat na ne vždy příjemné dotazy médií a jak vytěžit z komunikace s médii pro vaši společnost maximum.

Klienti

Reference

Abychom o naší práci nehovořili pouze my, nechali jsme naše klienty, aby sami vyjádřili, jak naši spolupráci a služby vnímají. Získaná profesní ocenění si můžete prohlédnout níže.

Projekty a kampaně, které vytváříme pro naše klienty, jsou každoročně oceňovány v profesních soutěžích doma i v zahraničí.

Přehled získaných ocenění:
 

Česká cena za Public Relations 2016

1. místo v kategorii Spotřební zboží
Projekt: Oblékáme se chytře (KiK)

3. místo v kategorii Interní komunikace
Projekt: HeartStories (Novartis)

3. místo v kategorii Farmacie
Projekt: HeartStories (Novartis)

 

Česká cena za Public Relations 2015

2. místo v kategorii Technologie, IT
Projekt: Česká bankovní asociace proti kybernetické kriminalitě (Česká bankovní asociace)

2. místo v kategorii Sport
Projekt: Nakopni to s KiKem (KiK textil a Non-Food GmbH)

3. místo v kategorii Finanční trh a finanční služby
Projekt: Boj o poplatky (Česká bankovní asociace)

CENA za realizaci a koncepčnost komunikace v kategorii Krizová komunikace
Projekt: Boj o poplatky (Česká bankovní asociace)

Česká cena za Public Relations 2014

1. místo v kategorii Interní komunikace
Projekt: Utrhněte si svoji příležitost (Mondi Štětí)

1. místo v kategorii Průmysl
Projekt: Utrhněte si svoji příležitost (Mondi Štětí)

3. místo v kategorii Služby
Projekt: Regionální potraviny v obchodních řetězcích: Tesco spolupracuje s lokálními výrobci potravin (Tesco Stores ČR)

Česká cena za Public Relations 2013
1. místo v kategorii B2C (projekt byl také zařazen mezi pět nejlepších ze všech 120 přihlášených prací)
Projekt: Mistr Kutil (Hornbach)

2. místo v kategorii Krizová komunikace
Projekt: ING Penzijní fond se neúčastní II. pilíře nového důchodového systému (ING Penzijní společnost)

3. místo v kategorii Farmacie
Projekt: Jak se žije českým hemofilikům (Český svaz hemofiliků)
 

Česká cena za Public Relations 2012
3. místo v kategorii Farmacie, zdravotnický sektor
Projekt: Jak se žije českým hemofilikům (Český svaz hemofiliků)

2. místo v kategorii Služby
Projekt: Maloobchod jako perspektivní zaměstnavatel (Tesco Stores)

3. místo v kategorii Finanční trh a finanční služby
Projekt: Nejdražší povinné ručení je to, které nemáte (Česká kancelář pojistitelů)

Česká cena za Public Relations 2011
1. místo v kategorii Společenská odpovědnost a filantropie
Projekt: Staň se dárcem právě ty! (Birell)

2. místo v kategorii Interní komunikace
Projekt: Kofola 1960 – využití oslav 50. výročí pro interní komunikaci (Kofola)

2. místo ve Speciální kategorii – akce a události
Projekt: Kofola 1960 – využití oslav 50. výročí pro interní komunikaci (Kofola)

3. místo v kategorii Rychloobrátkové zboží
Projekt: Staň se dárcem právě ty! (Birell)

European Excellence Awards 2011
Projekt: Citibank představuje nový trend na trhu (Citibank)
Projekt se umístil mezi pěti nejlepšími v kategorii Maďarsko, Česká republika a Slovensko

Česká cena za Public Relations 2010
2. místo v kategorii Finanční trhy
Projekt: Únor měsíc pojištění (Česká asociace pojišťoven)

2.–3. místo v kategorii B2C
Projekt: Únor měsíc pojištění (Česká asociace pojišťoven)

SABRE Awards 2010
Projekt: Jezdit bez povinného ručení je hazard (Česká kancelář pojistitelů)
Projekt se umístil mezi pěti nejlepšími v kategorii Central Eastern Europe

European Excellence Awards 2009
Projekt: Jezdit bez povinného ručení je hazard (Česká kancelář pojistitelů)
Projekt se umístil mezi pěti nejlepšími

Česká cena za Public Relations 2008
1. místo v kategorii Finanční trhy
Projekt: Jezdit bez povinného ručení je hazard (Česká kancelář pojistitelů)

Česká cena za Public Relations 2006
3. místo v kategorii B2C
Projekt: Nepodceňujte riziko (Česká asociace pojišťoven)

3. místo v kategorii B2C
Projekt: Tepelná izolace se vyplatí (Sdružení EPS ČR)

Case Studies

Novinky

Kontakt

Native PR, s.r.o.
Záhřebská 23–25
120 00 Praha 2
Česká republika

Zvětšit mapu

Telefon: +420 221 592 450
Email:
DIČ: CZ 6020 2335

Kariéra v Native PR

Zajímavá práce v srdci Vinohrad ve firmě s otevřenou firemní kulturou, s příležitostmi pro osobní rozvoj, prostorem pro iniciativu, kreativitu a s vysokou mírou samostatnosti.

Aktuální nabídka volných pozic:

Hledáme Account Executive